banner
Duyurular

Uyuşmazlık Dergisinin Yeni Sayısı Hakkında Duyuru

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi 13. Sayısı'nın 2019 yılı Haziran Ayı içerisinde çıkartılması planlanmakta olup, dergimizde makalesini yayımlatmak isteyenlerin makalelerini 30 Nisan 2019 tarihine kadar, dergimizin yazım kuralları ve yayın ilkelerine uygun olarak www.uyusmazlik.gov.tr veya www.dergi.uyusmazlik.gov.tr  adreslerinden göndermeleri hususu saygı ile duyurulur. 

Başlık Numaralandırması ile Dipnot ve Kaynakçada dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız...

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Yazım Kuralları ve Yayın İlkeleri

1. Uyuşmazlık Mahkemesi dergisi, ULAKBİM tarafından taranan ve “Hakemli Dergi” statüsünde altı ayda bir yayımlanan, çift-kör hakem değerlendirmesinin uygulandığı bir dergidir.

2. Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş eserler kabul edilir.

3. Yayımlanan makalelerden kaynaklanan her türlü sorumluluk yazarlarına aittir ve dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden başkan bir yerde kullanılamaz.

4. Makalenin hangi sayıda yayınlanacağının Uyuşmazlık Mahkemesi Yayın Kurulu’nun yetkisindedir.

5. Makaleyi Uyuşmazlık Mahkemesi Yayın Kurulu'nun izni olmadan geri çekilemez.

6. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve makalenin yazıldığı dilde özetlerin yine Türkçe ve makalenin yazıldığı dilde Makale ismi ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.

7. Yazılar; “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Ana metin, 16x24 ebadında, sayfanın üst tarafından 3 cm, alt, sağ ve sol taraflarından 2,5 cm kenar boşlukları bırakılmış, 10,5 punto Palatino Linotype karakteriyle, dipnotlar 8 punto Palatino Linotype karakteriyle, 13,2 mm satır aralığı ve paragraflarında 5 mm girinti bırakılarak yazılmış olmalıdır.

8. Makale, kaynakça dahil 30.000 kelimeden çok olmamalıdır. 20.000 kelimeyi geçen makalelerin yayımlanmasında yayın kurulu yetkilidir aynı zamanda yayımlanması istenilen makale 30.000 kelimeyi geçse dahi telif ücreti ödemesi 30.000 kelime üzerinden yapılmaktadır.

9.Yayımlanması talep edilen makalelerin www.uyusmazlik.gov.tr veya www.dergi.uyusmazlik.gov.tr adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca derginin elektronik versiyonuna da bu adreslerden erişilebilinir.

10. Gönderilecek eserlerin ilk sayfasında yazar(lar) hakkında aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: *Ad-soyad, ünvan, çalışılan kurum, telefon, e-posta ve yazışma adresi bilgileri.

11. Gönderilen makalelerin başlığı metne uygun; kısa ve açık ifadeli olmalıdır.

12. Eserlerde kullanılacak tüm referanslar, Tablo ve Şekiller APA 5. Basım sitili (APA Style 5th edition) kullanılarak düzenlenmelidir. APA hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ internet sitesini ziyaret ediniz.

13. Başlıklardan sonraki ilk satırda paragraf girintisi kullanılmaz sola yaslı olarak paragraf başlatılır. Sonraki paragraflar için paragraf girintisi kullanılmalıdır.

14. Eserde irdelenen konuyla doğrudan ilgisi olmayan ancak açıklanmak veya detay bilgi verilmek istenen kısımlar dipnot yöntemiyle esere eklenmelidir.

15.Eserlerin sonunda APA referans sistemine göre hazırlanacak alfabetik biçimde dizilmiş bir kaynakça bulunmalıdır.

Danışma Kurulu

ULUSAL HAKEMLİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ

 DANIŞMA KURULU                     

Sıra No: 

 

Adı Soyadı

 

Üniversite / Fakülte / Birim

Alanı

1

Prof. Dr. Abdurrahman EREN

Haliç Üniversitesi

Rektörlük

2

Prof. Dr. Ahmet BİLGİN

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Tarihi

3

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ

Bingöl Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Hukuk Bilimleri

4

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Aile Hukuku, Borçlar hukuku, Miras hukuku, Kişiler Hukuku, Marka Hukuku

5

Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adli Tıp

6

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

7

Prof. Dr. Ali GÜZEL

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sendikalar Hukuku

8

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kamu Yönetimi

9

Prof. Dr. Atila ÖZER

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

10

Prof. Dr. Ayşe Füsun ARSAVA

Atılım Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Devletler Hukuku

11

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU AYKUT

Bahçeşehir Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

12

Prof. Dr. Cemil KAYA

İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

 

13

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ

İstanbul Medipol Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

14

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN

Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

15

Prof. Dr. Çetin ARSLAN

Hacettepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

16

Prof.Dr. Doğan SOYASLAN

Çankaya Üniversitesi

Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Usulü Hukuku

17

Prof. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ

Ankara Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

18

Prof. Dr. Elif Sibel ÇAKAR

Kırıkkale Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

19

Prof. Dr. Emine TUNCAY KAPLAN

Başkent Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

20

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

21

Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

Hacettepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

22

Prof. Dr. Erol ULUSOY

Alman Türk Hukuk Akademisi Başkanı

Ticaret Hukuku

23

Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Adli Tıp Kurumu

Tıp Bilimleri

24

Prof. Dr. Faruk TURHAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

 

25

Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ

İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk Tarihi

 

26

Prof. Dr. Gürcan ALTUN

Trakya Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

27

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Galatasaray Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku

28

Prof. Dr. Halil AKKANAT

İstanbul Üniversitesi

Türk Alman Üniversitesi

Medeni Hukuk

29

Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU

İstanbul Aydın Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Sözleşmeli 

Medeni Hukuk

30

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı

31

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY

Erzincan Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

32

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

33

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

34

Prof. Dr. İsmail KIRCA

TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

35

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku, Kitle İletişim Hukuku

36

Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR

Yeditepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku

37

Prof. Dr. M. Macit KENANOĞLU

İstanbul Şehir Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Hukuk Tarihi, Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku

38

Prof. Dr. Mahmut KOCA

İstanbul Şehir Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku Kriminoloji

39

Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

40

Prof. Dr. Metin GÜNDAY

Atılım Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

41

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

42

Prof. Dr. Mustafa Fatih YAVUZ

İstanbul Üniversitesi

Adli Tıp Enstitüsü

Tıp Bilimleri

43

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK

Okan Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

44

Prof. Dr. Müslüm AKINCI

Kocaeli Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

45

Prof. Dr. Nasi ASLAN

Çukurova Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

46

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

47

Prof Dr. Nihat BULUT

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel Kamu Hukuku

48

Prof. Dr. Nur CENTEL

Koç Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

49

Prof. Dr. Nuray EKŞİ

 

Yeditepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukuk

50

Prof. Dr. Osman DOĞRU

Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İnsan Hakları Hukuku

51

Prof. Dr. Ömer ANAYURT

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

52

Prof. Dr. Pervin SOMER

Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Roma Hukuku,

Borçlar Hukuku,

Sağlık Hukuku,

İlaçtan Doğan Sorumluluk

53

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

54

Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Maliye Teorisi

55

Prof. Dr. Rauf KARASU

Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

56

Prof. Dr. Salih CENGİZ

İstanbul Üniversitesi

Adli Tıp Enstitüsü

Fen Bilimleri

57

Prof. Dr. Selami KURAN

Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Hukuk

58

 

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

59

Prof. Dr. Selma ÇETİNER

Girne Amerikan Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

60

Prof. Dr. Serap AKİPEK

Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Hukuk

61

Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU

Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

62

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL

Ankara Üniversitesi

 Hukuk Fakültesi

Sözleşmeler Hukuku,

Enerji Hukuku,

Banka Hukuku, Tüketicinin Korunması Hukuku

63

Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER

Lefke Avrupa Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

64

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

Yaşar Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku

65

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

66

Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR

Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

67

Prof. Dr. Yener ÜNVER

Özyeğin Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku, Ceza Özel Hukuku, Kriminoloji, Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku

68

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

 

Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Mali Hukuk

69

Prof. Dr. Yüksel METİN

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

70

 

Prof. Dr. Ziya AKINCI

 

Galatasaray Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

 

Milletlerarası Özel Hukuk

71

Doç. Dr. Devrim AYDIN

 

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

72

Doç. Dr. İlke GÖÇMEN

Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı

73

Doç. Dr. İştar CENGİZ

Hacettepe Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

74

Dr. Öğr. Üyesi Adnan KÜÇÜK

Kırıkkale Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

75

Dr. Öğr. Üyesi İdris Hakan FURTUN

Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

76

Dr. Öğr. Üyesi Rifat Murat ÖNOK

Koç Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, İnsan Hakları ve Kriminoloji

77

Dr. Öğr. Üyesi Sinan BAYINDIR

Piri Reis Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku

78

Dr. Gürsel ÖZKAN

Danıştay 13. Dairesi Üyesi

 
Arama
YazarMakale
Telefon:(312) 489 82 04
Faks:(312) 489 80 59
E-Posta :bilgi@uyusmazlik.gov.tr
Adres:Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya Ankara/Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Uyuşmazlık Mahkemesi © 2017 >E-ISSN:2149-7966